ห้องเพลง  
เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย

     เกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้
ศัตรูหน้าไหนไม่เกรงกริ่ง
เผ่าไทยเราล้วนคนใจเด็ด
ต่างรักษาไว้แดนกำเนิด
     ปกครองรักษาทำหน้าที่
สิ้นเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้
เผ่าไทยเราพร้อมอาสาสมัคร
เสี่ยงภัยทั้งผองปองความดี

ถิ่นไทยเรารู้เรารักยิ่ง
หากมาช่วงชิงตายเสียเถิด
แกร่งดังเหล็กเพชรชูชาติเชิด
เกิดเป็นไทยแล้วจำใส่ใจ
ห่วงเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่
ชาติไทยคงไร้ความเสรี
เด็ดเดี่ยวยิ่งนักยอมชีพพลี
ปกป้องปฐพีตายเพื่อไทย

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องเพลง

ความฝันอันสูงสุด

แผ่นดินของเรา

ย่าเหล

ดอกต้อยติ่ง

ผู้ดี

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน

ตำรวจตระเวนชายแดน

เตือนใจ

ไร้เดือน

เกาะในฝัน

ชมประดู่